Privacyverklaring

Tauro Beheer B.V., gevestigd aan Laan van Vredenoord 33 2289 DA Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Laan van Vredenoord 33
2289 DA Rijswijk
+31 (0)88 - 099 10 00
https://www.tauro.nl

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming maar helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u
contact met ons opnemen via info@tauro.nl of 088 – 099 10 00

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tauro Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mail adres, postadres en telefoonnummer
 • geslacht
 • woonplaats
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
 • website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tauro Beheer B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kopie en/of gegevens identiteitsbewijs, met dien verstande dat het kopie van een verstrekt
  identiteitsbewijs beveiligd wordt opgeslagen
 • kredietwaardigheidscheck

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tauro Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratie afhandeling van potentiele huurders;
  Wanneer u via onze website, telefonisch of schriftelijk informatie en/of een brochure aanvraagt, willen wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Daartoe verwerken wij de door u verstrekte persoons- en contactgegevens.
 • Om een huurovereenkomst met u aan te gaan;
  Ten einde een huurovereenkomst met u in persoon of met uw bedrijf te kunnen aangaan en u en onszelf tegen misbruik te beschermen, hebben wij deze persoonsgegevens nodig. Zo toetsen wij uw kredietwaardigheid, onderzoeken we of wij u als huurder kunnen accepteren en/of om vast te stellen of u tekenbevoegd bent. Hiervoor toetsen wij o.a. uw kredietwaardigheid.
 • Om u als huurder goed van dienst te kunnen zijn;
  Wanneer u kantoor- en /of bedrijfsruimte in één van onze gebouwen huurt, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor hebben wij uw contactgegevens nodig voor verstrekking van
  (operationele) informatie en in het kader van het plegen van onderhoud. Tevens beveiligen wij onze gebouwen onder meer door het plaatsen van bewakingscamera’s.
 • Voor promotie- , marketing- en relatie doeleinden
  Soms verwerken wij uw persoonsgegevens voor promotie- , marketing-, en relatiedoeleinden. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van een nieuw product, netwerkbijeenkomst en/of
  onderhoudswerkzaamheden, wanneer u zich hiervoor zelf heeft aangemeld of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wenst u niet meer door ons benaderd te worden voor commerciële
  doeleinden? Dan kunt u dat aangeven in de email (opt-out) die u van ons ontvangt.
 • Wettelijke verplichting;
  Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (“Wwft”) zijn wij gehouden aan wettelijke verplichtingen. Als onderdeel van het klant acceptatieproces dienen wij specifieke controles uit te voeren, dan wel een onderzoek in te stellen wanneer er sprake is van een ongebruikelijke transactie. Ook moeten wij vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is van een bedrijf (“Ultimate Beneficial Owner”). Hiervoor kunnen wij derden inschakelen die ons gegevens over u verstrekken. Ook kunnen wij gehouden zijn om gegevens over u te verstrekken aan een overheidsinstelling.
 • Sollicitatie, administratie en archivering van de gegevens van de eigen werknemers;
  Wij beoordelen de door u verstrekte gegevens om te onderzoeken of wij een arbeidsovereenkomst met u willen aangaan. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
  • de uitvoering van een overeenkomst;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang;
  • uw toestemming.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Tauro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet inzake Rijksbelastingen of de Wwft, kan ons ertoe verplichten om gegevens voor een langere termijn van 7 resp. 10 jaar te bewaren. Gegevens verstrekt in het kader van een sollicitatie worden in beginsel niet langer dan 8 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij de sollicitatie uitmondt in een dienstverband. Persoonsgegevens in het kader van een dienstverband worden na beëindiging van een dienstverband volgens de wettelijke minimale bewaartermijn, op dit moment 7 jaar, bewaard. Bewakingscamerabeelden worden voor een periode van maximaal 4 weken bewaard tenzij hier strafbare feiten op zijn vastgelegd die als bewijsmateriaal kunnen dienen. Deze beelden worden dan bewaard totdat dit incident is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tauro Beheer B.V. deelt alleen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tauro Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tauro Beheer B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tauro Beheer B.V.) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tauro Beheer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand  dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tauro Beheer B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klik hier om naar ons cookiebeleid te gaan

Privacy beleid externe partijen

Meer informatie over het privacy beleid van de advertentie platformen kunt u via onderstaande links lezen.

 • Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Google.
  Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Meer informatie over wat Adobe met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Adobe.
  Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Meer informatie over wat Microsoft met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Microsoft.
  Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Microsoft geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Microsoft-diensten.
 • Meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Facebook.
  Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tauro Beheer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tauro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tauro Beheer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tauro Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, bijvoorbeeld door:

 • fysieke toegangsbeveiligingsmaatregelen van het datacenter;
 • doel- en rolgebonden toegangsbeperkingen met betrekking tot op de server opgeslagen
  persoonsgegevens;
 • encryptie van delen van de gegevensverwerkingen;
 • gebruik van beveiligde (SSL of TLS) verbindingen;
 • gebruik van firewalls;
 • gebruik van extra identificatie met gebruik van token;
 • afspraken over geheimhouding met personeel.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u
dan contact met ons via 088 – 099 10 00 of via info@tauro.nl.

lees meer

Meer informatie

Daarom Tauro!

 • U huurt per unit
 • Flexibele contractvormen
 • Uw kantoor groeit en krimpt met u mee
 • Korte opzegtermijn
 • Professioneel serviceteam
 • Persoonlijke benadering en advies
 • A-locaties
 • Faciliteiten op maat
 • Hoog serviceniveau
 • Duurzaam ondernemen
Tauro maakt gebruik van cookies

Tauro maakt gebruik van functionele en tracking cookies om o.a. uw gebruikservaring op de website te verbeteren, content te personaliseren en advertenties. Tevens delen wij deze informatie met derde partijen gericht op advertenties en analytics. Lees meer over ons cookie- en privacybeleid.

Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.